Επιλογή νέου υποτρόφου

Προκήρυξη υποτροφίας 2023-2024

Προϋπολογισμός 2024

Ανακοίνωση για νέες υποτροφίες

Ισολογισμός – Απολογισμός 2022

Ορκωμοσία νέου υποτρόφου

Επιλογή νέου υποτρόφου

Αναβολή Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής