Το Ίδρυμα

Σκοπός

Ο σκοπός του Ιδρύματος περιλαμβάνει την χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Λυκείων, καταγομένων εκ της επαρχίας Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και εν ισοτιμία κατά προτίμηση εκ της γενέτειρας του διαθέτου, Δήμητρα Γορτυνίας. Εν ανυπαρξία νέων εκ των ανωτέρω περιοχών θα αναζητούνται υπότροφοι από τις λοιπές επαρχίες του Νομού Αρκαδίας ή σ’όλη την επικράτεια.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Π. Καλύβας, Δημοσιογράφος – Πολιτικός Επιστήμων

ΜΕΛΗ

  • Βασιλική Ι. Κουσκουνά, Καθηγήτρια Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (παλαιά υπότροφος του Ιδρύματος)
  • Δημήτριος Θ. Κανελλόπουλος, Καθηγητής – Φιλόλογος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (παλαιός υπότροφος του Ιδρύματος)
  • Δήμητρα Π. Αγγελοπούλου, Καθηγήτρια – Φιλόλογος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (παλαιά υπότροφος του Ιδρύματος)
  • Δημήτριος Γ. Λαγός, Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
  • Βασίλειος Σ. Τσουκαλάς, Δικηγόρος (παλαιός υπότροφος του Ιδρύματος)
  • Κωνσταντίνος Β. Σακελλαρίου, Ιατρός, Παθολόγος – Ογκολόγος (από την οικογένεια του αειμνήστου Ιδρυτού)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1968

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 9/18-1-1968-τ.Α’

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

ΕΔΡΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14, 106 77 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 090110209

ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ