ΠΡΑΞΗ

ΠΡΑΞΗ 343

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Σήμερα ημέρα Τρίτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, μέσω ΖΟΟΜ, λόγω των μέτρων προστασίας για τη διασπορά του κορωνοϊού, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του. Διαπιστώθηκε δε απαρτία, αφού από τα επτά μέλη παρίσταντο,  ήτοι: 1)Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, 2)Κουσκουνά Βασιλική, 3) Κανελλόπουλος Δημήτριος, 4)Αγγελοπούλου Δήμητρα, 5) Λαγός Δημήτριος, 6) Τσουκαλάς Βασίλειος και 7) Σακελλαρίου Κωνσταντίνος, μέλη.

Στην αρχή ο Πρόεδρος του Ιδρύματος συνεχάρη το μέλος της Δ.Ε. Βασίλειο Τσουκαλά, για την σπουδαία ανέλιξή του καθώς αυτό το χρόνο έγινε δεκτός και εργάζεται στην Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Αυστρία. Παράλληλα, συνεχάρη και το μέλος της Δ.Ε. Δημήτρη Κανελλόπουλο για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Ιωάννης Θεοφιλόπουλος ή Καραβόγιαννος (1790-1885). Ο ΓΟΡΤΥΝΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ…», το οποίο χρηματοδότησε ο Δήμος Γορτυνίας στα πλαίσια του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του’21.

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν με το μοναδικό θέμα Ημερησίας Διατάξεως που ήταν η επιλογή των νέων υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε ενώπιον της Επιτροπής τις 15 αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων πρωτοετών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά καθορίστηκαν στην εγκριθείσα προκήρυξη, της οποίας έγινε: 1) Θυροκόλληση στα γραφεία του Ιδρύματος, 2) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και 3) Δημοσίευση σε αθηναϊκές και αρκαδικές εφημερίδες καθώς και αρκαδικές ιστοσελίδες.

Για τις υποβληθείσες αιτήσεις καταρτίστηκε ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά, με κριτήριο πρώτα τη βαθμολογία απολυτηρίου Λυκείου και εν ισοτιμία με βάση το κριτήριο εντοπιότητας και το βαθμό πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο.

Από τους 15 υποψηφίους οι 13 κατάγονται από τη Γορτυνία, εκ των οποίων όμως η μια είναι τρίτης γενιάς (εκ πάππου) και οι άλλοι δύο από τις λοιπές επαρχίες του Νομού Αρκαδίας.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τα μέλη της Δ.Ε. ότι υπάρχουν 5 υποψήφιοι, που αποφοίτησαν από το Λύκειο με βαθμό 20 και ήθος – διαγωγή «Εξαιρετική». Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του Ιδρυτικού Διατάγματος και τα άρθρα 4 και 5 της Συντακτικής πράξης η επιλογή γίνεται «για νέους και νέες που κατάγονται κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και επί ανυπαρξίας Γορτυνίων επιλέγονται μετά πρώτα από το Νομό και μετά από όλη την Επικράτεια». Επομένως προηγούνται τα παιδιά που είτε έχουν γεννηθεί στη Γορτυνία, είτε ένας από τους δύο γονείς του έχουν γεννηθεί στη Γορτυνία. Τελευταίο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο.

Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από προσεκτική μελέτη όλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων και με βάση τον καταρτισθέντα κατάλογο

αποφαίνεται ομόφωνα και ανακηρύσσει υποτρόφους του Ιδρύματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τους δύο παρακάτω υποψηφίους:

  1. Καχριμάνη Βασιλική του Γεωργίου, πρωτοετής φοιτήτρια στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης, με βαθμό 20, καταγόμενη εκ μητρός γεννηθείσα στη Βυτίνα Δήμου Γορτυνίας (το γένος Ελένης Γόντικα).
  2. Δήμητρα Μπαρμπαλιά του Χαραλάμπους, πρωτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Μεγαλόπολης, με βαθμό 20, καταγόμενη εκ πατρός γεννηθέντος στο Ελληνικό της Τ.Κ. Τρικολώνων Δήμου Γορτυνίας. Η ίδια δε είναι εγγεγραμμένη και στο Δημοτολόγιο του Δήμου Γορτυνίας.

Η μηνιαία υποτροφία είναι 180 ευρώ και για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών.

Η παρούσα πράξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα αποσταλεί μετά την παρέλευση 10 ημερών όπως ο νόμος ορίζει για τυχόν ενστάσεις, προς έγκριση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Κληροδοτημάτων.

Τέλος, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μετά από εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή προβληματισμών, αποφάσισαν όπως σε επόμενη Συνεδρίαση επανακαθορίσουν εκ νέου τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων με βάση πρωτίστως την επιθυμία του διαθέτη, αλλά και τα νέα δεδομένα μετά τις συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα αξιολόγησης.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος    Κωνσταντίνος Καλύβας

Τα μέλη: Κουσκουνά Βασιλική, Κανελλόπουλος Δημήτριος, Αγγελοπούλου Δήμητρα, Λαγός Δημήτριος, Τσουκαλάς Βασίλειος και Σακελλαρίου Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΝοΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΒΑΘΜΟΣ ΑΠ/ΣΗΣΛΥΚΕΙΟΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΠΑΝ/ΜΙΟΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΩΓΗΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1ΚαχριμάνηΒασιλικήΓεώργιος20,03ο Γενικό Λύκειο ΤρίποληςΣχολή Μηχανολόγων ΜηχανικώνΕθνικό Μετσόβειο ΠολυτεχνείοΓΟΡΤΥΝΙΑ
Βυτίνα (μητέρα)
19266
2Μπαρμπαλιά ΔήμητραΧαράλαμπος20,0Γενικό Λύκειο ΜεγαλόποληςΤμήμα ΧημείαςΠανεπιστήμιο ΠατρώνΓΟΡΤΥΝΙΑ
Ελληνικό
(πατέρας)
16709
3ΓάκηΜαρία- ΑμαλίαΠαναγιώτης20,0Γενικό Λύκειο ΠατρώνΕπιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ΗλικίαΠανεπιστήμιο ΠατρώνΓΟΡΤΥΝΙΑ
2ης γεννιάς
Βυζίκι (παππούς)
Πάτρα (πατέρας)
18768
4ΤασιακόπουλουΜαρίαΓεώργιος20,04ο Γενικό Λύκειο ΤρίποληςΕπιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ΗλικίαΠανεπιστήμιο ΠατρώνΓΟΡΤΥΝΙΑ
Τρόπαια
14344
5ΧαραλαμποπούλουΑγγελικήΚωνσταντίνος20,0Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής ΣμύρνηςΤμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής ΣχολήςΕθνικό και Καποδιστριακό ΑθηνώνΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16350
6ΠανουτσόπουλοςΚων/νοςΝίκος19,91ο Γενικό Λύκειο ΤρίποληςΙατρική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό ΑθηνώνΓΟΡΤΥΝΙΑ
Πουρναριά
19400
7Θεολόγου ΑγγελικήΔημήτριος19,9Γενικό Λύκειο ΒυτίναςΤμήμα Δασολογίας και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κηςΓΟΡΤΥΝΙΑ
Βυτίνα
 
8ΜιχαηλίδουΕλένη Κωνσταντίνος19,8Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής ΣμύρνηςΝομική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό ΑθηνώνΡοεινό Αρκαδίας18791
9ΚαραντζιάΖωήΑναστάσιος19,81ο Γενικό Λύκειο Ν.ΙωνίαςΝομική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό ΑθηνώνΓΟΡΤΥΝΙΑ Δήμητρα18588
10ΒεργέτηΠαναγιώταΔιονύσιος19,73ο Γενικό Λύκειο ΤρίποληςΔήμοσια ΔιοίκησηΠάντειο ΠανεπιστήμιοΓΟΡΤΥΝΙΑ Τρόπαια14760
11ΠυρπιρήΠαρασκευήΑθανάσιος19,7Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής ΣμύρνηςΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΕθνικό Μετσόβειο ΠολυτεχνείοΓΟΡΤΥΝΙΑ
Δ.Ε. Κλείτορος
18646
12ΜοιρώτσουΘεοδώραΙωάννης19,62ο Γενικό Λύκειο ΑλιβερίουΤμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κηςΓΟΡΤΥΝΙΑ
Κοντοβάζαινα
 
13Μακρή Μαρία Αντώνιος19,652ο Γενικό Λύκειο ΑθηνώνΝομική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό ΑθηνώνΓΟΡΤΥΝΙΑ
Δήμητρα
18535
14ΔημάκοςΓεώργιοςΚων/νος19,6Γενικό Λύκειο ΒυτίναςΤμήμα Μηχανικών Επιστήμης ΥλικώνΠανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΓΟΡΤΥΝΙΑ
Βυτίνα
 
15ΤρικατσούλαΝικολέτταΑλέξιος19,43ο Γενικό Λύκειο ΤρίποληςΓερμανικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό ΑθηνώνΓΟΡΤΥΝΙΑ
Μυγδαλιά
15450

*** Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι 26.11.2021