Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Γεωργίου και Άννης Σακελλαρίου λόγω των τρεχουσών συνθηκών αποφάσισε για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να μην προβεί στην προκήρυξη χορήγησης νέων υποτροφιών. (υπ’ αρ. 338 Πράξη Διοικούσας Επιτροπής)