Επιλογή νεών υποτρόφων 2018

Αθήνα, 14.11.2018

ΠΡΑΞΗ 331

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του. Διαπιστώθηκε δε απαρτία, αφού από τα επτά μέλη παρίσταται τα πέντε, ήτοι τα εξής: 1) Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, 2) Κουσκουνά Βασιλική, 3) Κανελλόπουλος Δημήτριος 4) Αγγελοπούλου Δήμητρα και 5) Λαγός Δημήτριος, 6) Τσουκαλάς Βασίλειος και 7)Σακελλαρίου Κωνσταντίνος Τα μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως: 1) Επιλογή νέων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 2) Τρέχοντα θέματα ΘΕΜΑ 1ο : ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Ο κ. Πρόεδρος έθεσε ενώπιον της Επιτροπής τις 14 αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων πρωτοετών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά καθορίστηκαν στην εγκριθείσα προκήρυξη, της οποίας έγινε: 1) Θυροκόλληση στα γραφεία του Ιδρύματος, 2) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και 3) Δημοσίευση σε αθηναϊκές και αρκαδικές εφημερίδες καθώς και αρκαδικές ιστοσελίδες. Για τις υποβληθείσες αιτήσεις καταρτίστηκε ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά πρώτα τη βαθμολογία απολυτηρίου και εν ισοτιμία με βάση το βαθμό πρόσβασης. Μια από τις αιτήσεις εξαιρέθηκε από την αρχή καθώς δεν πληρούσε τη βασική προϋπόθεση της προκήρυξης, η οποία ήταν να είναι απόφοιτος Λυκείου το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τα μέλη της Δ.Ε. ότι υπάρχουν 4 υποψήφιοι, που αποφοίτησαν από το Λύκειο με βαθμό 20. Σύμφωνα με την Συντακτική πράξη η επιλογή γίνεται «για νέους και νέες που κατάγονται κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και επί ανυπαρξίας Γορτυνίων να επιλέγονται μετά πρώτα από το Νομό και μετά από όλη την Επικράτεια». Επομένως προηγούνται τα παιδιά που είτε έχουν γεννηθεί στη Γορτυνία, είτε ένας από τους γονείς του έχουν γεννηθεί εκεί. Τέλος σε περίπτωση ισοβαθμίας στο βαθμό απολυτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο. Κατόπιν των παραπάνω, η Διοικούσα Επιτροπή μετά από προσεκτική μελέτη των δικαιολογητικών των υποψηφίων και με βάση τον καταρτισθέντα κατάλογο

αποφαίνεται

ανακηρύσσει υποτρόφους του Ιδρύματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τους δύο παρακάτω υποψηφίους: 1) Αγαλιανός Θεόδωρος του Ιωάννη, πρωτοετής φοιτητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, που αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης με βαθμό 20, καταγόμενος εκ μητρός από Δόξα Γορτυνίας. 2) Κουλούρης Σταμάτιος του Σπυρίδωνα, πρωτοετής φοιτητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποφοίτησε από το Ιδιωτικό – Ισότιμο Λύκειο Κολλέγιο Αθηνών με βαθμό 20, καταγόμενος εκ μητρός από Σύρνα Γορτυνίας. Η μηνιαία υποτροφία είναι 180 ευρώ και για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών. Η παρούσα πράξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα αποσταλεί μετά την παρέλευση 10 ημερών όπως ο νόμος ορίζει για τυχόν ενστάσεις, προς έγκριση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Κληροδοτημάτων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Η Διοικούσα Επιτροπή Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλύβας Τα μέλη: Κανελλόπουλος Δημήτριος, Λαγός Δημήτριος, Βασίλης Τσουκαλάς και Κωνσταντίνος Σακελλαρίου * Τυχόν ένσταση στην ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί κάποιος να την καταθέσει εγγράφως στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι τις 28.11.2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΥ ή ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠ/ΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1 Αγαλιανός  Θεόδωρος Ιωάννης Δόξα Γορτυνίας (μητέρα) 20,0 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 19324
2 Κουλούρης Σταμάτιος  Σπυρίδων Σύρνα Γορτυνίας (μητέρα) 20,0 Ιδιωτικό -Ισότιμο Λύκειο Κολλέγιο Αθηνών Νομική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19141
3 Ηλιόπουλος Μιχαήλ Ιωάννης Όχθια Γορτυνίας (πατέρας) 20,0 4ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19122
4 Κουλουρά Παρασκευή Ηλίας Παλούμπα Ηραίας (πατέρας) & Λυσσαρέα Ηραίας (μητέρα) 20,0 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19019
5 Τράκα Χριστίνα Παναγιώτης Τρίπολη Αρκαδίας 19,9 Επαγγελματικό Λύκειο Τρίπολης Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πελοποννήσου 17205
6 Αποστολοπούλου Μαρία Απόστολος Τρίπολη Αρκαδίας 19,8 4ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης Νομική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18272
7 Αποστολοπούλου Γεωργία Ηλίας Μοναστηράκι Γορτυνίας (μητέρα) 19,8 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
8 Μακρής Δημήτριος Κωνσταντίνος Γεώργιος Μοναστηράκι (μητέρα) 19,6 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ.Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17254
9 Σελίμης Δημήτριος Τριαντάφυλ. Κερπινή Γορτυνίας (πατέρας) 19,6 1ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης Τμήμα Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13034
10 Φραγκάκος Ηλίας Γεώργιος Συγγενής εξ αίματος του αειμνήστου Σακελλαρίου 19,5 3ο Λύκειο Χανίων Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης 17994
11 Κυριακόπουλος Χαράλαμπος Πέτρος Περδικονέρι Γορτυνίας (πατέρας) 19,4 2ο Γενικό Λύκειο Ιλίου Τμήμα Μαθηματικών, Σχολής Θετικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17598
12 Παπαλάμπρου Ειρήνη Ιωάννης Δημότης Δήμου Γορτυνίας 18,9 4ο Λύκειο Τρίπολης Τμήμα Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17258
13 Μπέκα Άνα -Μαρία Ανδρέας Λαγκάδια (μητέρα) 18,5 3ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
14 Αναγνωστάκου Χριστίνα Χαράλαμπος Αστρος Κυνουρίας 18,1 Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Άστρους το 1996 Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου