Αναζήτηση παλαιών υποτρόφων

Παρακαλούμε τους παλαιούς υποτρόφους του Ιδρύματος να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τα προσωπικά τους στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Είδος πτυχίου και ημερομηνία λήψεως
  3. Διεύθυνση σημερινής διαμονής
  4. Τηλέφωνα επικοινωνίας
  5. Μετέπειτα σταδιοδρομία του υποτρόφου / Εργασία

Παράλληλα παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσουν όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην Ίδρυση Σύλλογου Αποφοίτων, σύμφωνα και με την επιθυμία του αειμνήστου Ιδρυτού Γεωργίου Σακελλαρίου.