Ορκωμοσίες υποτρόφων

Υπότροφοι

Ορκομωσίες υποτρόφων

Μετά την ανακήρυξη των νέων υποτρόφων κάθε ακαδημαϊκού έτους ακολουθεί η ορκωμοσία τους, παρουσία του Προέδρου και μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Οι νέοι υπότροφοι υπογράφουν Συμβόλαιο Υποτροφίας, με το οποίο δηλώνουν μεταξύ άλλων ότι υποχρεούται να παρακολουθούν τις σπουδές τους κανονικά και να αριστεύουν σε αυτές κατά τις τμηματικές εξετάσεις, υποβάλλοντας στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους βεβαίωση της Πανεπιστημιακής σχολής για την πρόοδό τους. Η παράβαση των όρων του συμβολαίου και της συντακτικής πράξης του διαθέτη μπορεί να επιφέρει την διακοπή της υποτροφίας και την υποχρέωση του υποτρόφου να επιστρέψει το ποσά της υποτροφίας.

Οι υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, Αικατερίνη Σκούρου και Ειρήνη Πλέσσια, μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Κων. Καλύβα και τα μέλη της τότε Δ.Ε. Βασίλη Σακελλαρίου και Δήμητρα Αγγελοπούλου

Οι υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, Χρίστος – Εμμανουήλ Λουκάς και Μυρτώ Παπαπανάγου – Χρόνη, μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Κων. Καλύβα και το μέλος της Δ.Ε. Δημήτριο Λαγό

Η υπότροφος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 2017 Σοφία Διαμαντοπούλου, που υπογράφει το Συμβόλαιο Υποτροφίας

Οι υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, Θεόδωρος Αγαλιανός και Σταμάτιος Κουλούρης, μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Κωνσταντίνο Καλύβα και τα μέλη της Δ.Ε. Βασιλική Κουσκουνά, Δημήτριο Λαγό και Βασίλη Τσουκαλά.