Υπότροφοι

Υπότροφοι

Οι μέχρι σήμερα υπότροφοι

 1. ΤΑΛΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου, από Ελληνικό Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1974. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη­νών. Εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση.
 2. ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννου, από το Λευκοχώρι Γορτυνί­ας. Έτος εισαγωγής 1974. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζε­ται στη Μέση Εκπαίδευση.
 3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου, από Μυγδαλιά. Έτος εισαγωγής 1975. Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 4. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου, από Αστρος Κυνουρίας. Έτος εισαγωγής 1975. Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπη­ρετεί στη Σεισμολογική υπηρεσία Αθηνών.
 5. ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΝΙΚΗ του Δημητρίου, από Κουνούπια Κυ­νουρίας. Έτος εισαγωγής 1975. Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος και της Νομικής Σχολής Αθηνών.
 6. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου, από Δήμητρα Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1976. Μαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
 7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου, από Βάχλια Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1976. Μαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 8. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. Από την Οξύνεια Τρικά­λων (1978-82). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων. Καθηγητής Μ. Εκπαίδευσης.
 9. ΚΑΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Από το Σταυροδρόμι Γορτυνίας (1979-81). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Καθηγή­τρια Μ. Εκπαίδευσης.
 10. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ. Από το Βάστα Μεγαλοπόλεως (1980-83). Αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Με-τεκπαιδεύθη στη Γαλλία στην Νεώτερη Ιστορία της Ελλάδος και έγινε Λέκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης και τώρα είναι επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θράκης.
 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Από το Ανθοχώριο Μεγαλοπόλεως (1980-81). Πτυχιούχος της Μαθηματικής Σχολής Κρή­της. Ετυχε μετεκπαιδεύσεως στη Ν. Υόρκη. Διωρίστηκε καθηγήτρια των κομπιούτερς του Πανεπιστημίου Ν. Υόρκης στο Potsdam.
 12. ΜΠΟΣΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ. Από την Μυγδαλιά Γορτυ­νίας (1979-83).
 13. ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Από την Αετοράχη Γορτυνίας (1979-83). Απόφοιτος Μαθηματικής Σχολής Πατρών.
 14. ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ. Από τη Χώρα Γορτυνίας (1979-83). Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.
 15. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ. Από το Θάνα Μαντι­νείας (1980-83). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονί­κης.
 16. ΓΡΙΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Από τη Φαλαισία Μεγαλοπό-λεως (1980-83). Απόφοιτος Χημικής Σχολής Αθηνών.
 17. ΤΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Από την Τρίπολη Μαντινείας (1980-83). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 18. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Από τη Βελιγοστή Με-γαλοπόλεως (1980-84). Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 19. ΚΩΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Από τα Κακουρέϊκα Γορτυνίας (1981-85). Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 20. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. Από το Χρυσοχώρι Γορτυνίας (1981-85). Απόφοιτος Μαθηματικής Σχολής Πατρών.
 21. ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΩ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Από το Αγρίδι Γορ­τυνίας (1982-86). Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
 22. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. Από τα Κακουρέϊκα Γορτυνίας (1982-86). Πτυχιούχος της Μαθηματικής Σχολής Αθη­νών.
 23. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Από τη Δόξα Γορτυνίας (1982-86). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων.
 24. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ. Από τη Ζάτουνα Γορτυ­νίας (1983-87). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 25. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ. Από την Ελάτη Γορτυνί­ας (1983-87). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Ρεθύμνου Κρή­της.
 26. ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Από την Τρίπολη Μαντι­νείας (1983-87). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 27. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ. Από την Τρίπολη Μαν­τινείας (1983-87). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 28. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Από το Σουλάρι Μεγαλοπό-λεως (1983-87). Απόφοιτος της Μαθηματικής Σχολής Θεσσαλονί­κης.
 29. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ. Από το Ράδου Γορ­τυνίας (1984-88). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 30. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. Από τη Δήμητρα Γορτυνίας (1984-88). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 31. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ. Από την Παναγιά Γορτυνίας (1984-87). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων.
 32. ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΥ. Από τα Λαγκάδια Γορτυνίας (1984­88). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Ρεθύμνου.
 33. ΡΟΪΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ. Από τη Στεμνίτσα Γορτυ­νίας (1987-91). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 34. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Από τη Δημη­τσάνα Γορτυνίας (1986-90). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 35. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Από τη Δόξα Γορτυνίας (1988-92). Εχει το 4ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 36. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. Από τη Δημητσάνα Γορτυνίας (1988-92). Εχει το 4ο ακαδημ. έτος των σπουδών του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 37. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Από το Ροεινό Γορτυνίας (1989-93). Εχει το 4ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσοφι­κή Σχολή Ρεθύμνου.
 38. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Από την Καμενίτσα Γορτυνίας (1989-93). Εχει το 4ο ακαδημ. έτος των σπουδών του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 39. ΠΑΠΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ. Από την Αμυγδαλιά Γορτυνίας (1990-94). Εχει το 3ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσοφι­κή Σχολή Αθηνών.
 40. ΕΥΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Από τους Παραλογκούς Γορτυνίας (1990-94). Εχει το 3ο έτος των σπουδών της στο Βιολογι­κό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 41. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ. Από την Ελάτη Γορτυνίας (1988-92). Εχει το 4ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσοφι­κή Σχολή Αθηνών.
 42. ΤΕΡΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Από το Βαλτεσινίκο Γορτυ­νίας (1988-92). Εχει το 4ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φι­λοσοφική Σχολή Αθηνών.
 43. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Από το Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (1989-93). Εχει το 4ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 44. ΤΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ. Από το Λυκούρεσι Γορτυνίας (1991-95). Εχει το 2ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 45. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Από το Βιδάκιο Γορτυνίας (1991-95). Εχει το 2ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσο­φική Σχολή Αθηνών.
 46. ΤΕΡΖΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Από το Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (1991-95). Εχει το 2ο ακαδημ. έτος των σπουδών της στη Φιλοσοφι­κή Σχολή Αθηνών.
 47. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΥ. Από τους Χρό­νους Μεγαλοπόλεως (1991-95). Εχει το 2ο ακαδημ. έτος των σπου­δών της στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 48. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Από τη Με­γαλόπολη Αρκαδίας (1991-95). Εχει το 2ο ακδημ. έτος των σπουδών της στη Θεολογική Σχολή Αθηνών.
 49. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Από το Σαρακίνι Γορ­τυνίας (1992 – 96). Έχει το πρώτο έτος στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 50. ΠΙΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. Από την Τρίπολη Μαντινείας. Έχει το πρώτο έτος στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 51. ΧΡΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. Από το Ροϊνό Μαντινείας. Έχει το δεύτερο έτος στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
 52. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Από τη Μεγα­λόπολη Αρκαδίας. Έχει το πρώτο έτος στη Φιλοσοφική Σχολή Ιω­αννίνων.
 53. 53α. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ. Από την Τρίπολη Μαντι­νείας. Έχει το πρώτο έτος της Φυσικομαθηματικής Σχολής.
 54. 53β. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Από Ζυγοβίστι Γορτυνίας.  Έτος Εισαγωγής 1993. Φιλολογία Αθηνών (1993-1997)
 55. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, από Τριποταμιά Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1993. Φιλοσοφική Ιωαννίνων (1993-1997)
 56. ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από Βυζίκι Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1993, Μαθηματικό Πατρών (1993-1997)
 57. ΜΕΛΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, από Καρβουνάρι Αρκαδίας. Έτος εισαγωγής 1993. Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου (1993-1997)
 58. ΣΑΛΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ, από Λαγκάδια Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1993. Φιλολογία Ιωαννίνων (1993-1997)
 59. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από Περδικονέρι Αρκαδίας. Έτος εισαγωγής 1994. Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών (1994-1998)
 60. ΤΖΕΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, από Δήμητρα Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1992. Παιδαγωγική Ψυχολογία Αθηνών
 61. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, από Καλλιάνι Αρκαδίας. Έτος εισαγωγής 1994. Αγγλική Φιλολογία Αθηνών
 62. ΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από Βυζίκι Γορτυνίας. Έτος εισαγωγής 1993. Φιλολογία Αθηνών
 63. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, από Σαρακίνι. Έτος εισαγωγής 1995. Φιλολογία –Λιόσια
 64. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από Λαγκάδια Γοτυνίας. Έτος εισαγωγής 1994. Ιστορία Αρχαιολογία. Διάρκεια υποτροφίας 3 έτη
 65. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ από Ζυγοβίστι. Έτος εισαγωγής 1995. Φιλολογία
 66. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από Βιδιάκι. Έτος εισαγωγής 1992. Φιλοσοφική. Διάρκεια υποτροφίας 1 έτος.
 67. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ από Χώρα. Έτος εισαγωγής 1993. Γαλλική γλώσσα και Φιλολογία.
 68. ΚΑΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από Βυζίκι. Έτος εισαγωγής 1994. Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 69. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ από Τριποταμιά. Έτος εισαγωγής 1996. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής.
 70. ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, από Ζάτουνα. Έτος εισαγωγής 1996. Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 71. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου, από Σταυροδρόμι. Έτος εισαγωγής 1996. Τμήμα Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 72. ΠΑΠΠΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Διαμαντή, από Μυγδαλιά. Έτος εισαγωγής 1996. Αγγλική Φιλολογία, Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 73. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου, από Δόξα. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία.
 74. ΤΖΕΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Λεωνίδα, από Πυργάκι. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεωρία και Πράξης της διδασκαλίας.
 75. ΜΗΛΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννου από Μυγδαλιά. Έτος εισαγωγής 1997. Αγγλική Φιλολογία, Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 76. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Αναστασίου, από Σέρβου. Έτος εισαγωγής 1998. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αθηνών.
 77. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, από Σαρακίνι. Έτος εισαγωγής 1998. ΑΣΣΟΕ
 78. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου, από Σαρακίνι. Έτος εισαγωγής 1997. Αγγλική Φιλολογία, Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 79. ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου, από Δρακοβούνι. Έτος εισαγωγής 1998. Νομική Σχολή Αθηνών.
 80. ΒΙΓΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη, από Παλαιόκαστρο. Έτος εισαγωγής 1999. Ιστορικό Πατρών.
 81. ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου, από Μαυριές. Έτος εισαγωγής 1999. Μουσικές σπουδές Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
 82. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου, από Δήμητρα. Έτος εισαγωγής 1999, ΑΣΟΕΕ
 83. ΒΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του Γεωργίου, από Λουτρά Ηραίας. Έτος εισαγωγής 2000, Νομική Σχολή Αθηνών
 84. ΜΠΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Διονύσου, από Βελημάχι. Έτος εισαγωγής 2000. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 85. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ ΧΑΡΙΣ του Νικολάου, από Λαγκάδια. Έτος εισαγωγής 2000. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 86. ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣΛΑΜΠΡΟΣ του Αναστασίου, από Στεμνίτσα. Έτος εισαγωγής 2000. Ιατρική Σχολή Αθηνών
 87. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα, από Λευκοχώρι. Έτος εισαγωγής 2001. Ιατρική Σχολή Αθηνών
 88. ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη, από Ράχες, Έτος εισαγωγής 2001. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών.
 89. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΤΗΓΟΥΛΑ του Αντωνίου, από Λαγκάδια. Έτος εισαγωγής 2001. Νομική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών
 90. ΤΣΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, από Τρόπαια. Έτος εισαγωγής 2002. Νομική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών.
 91. ΒΑΖΙΝΤΑΡΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου, από Κουρουνιού. Έτος εισαγωγής 2002. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 92. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταύρου, από Λαγκάδια. Έτος εισαγωγής 2004. Ιατρική Σχολή Αθηνών
 93. ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου, από Βυτίνα. Έτος εισαγωγής 2006. Νομική Σχολή Αθηνών.
 94. ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του Χρήστου, από Στεμνίτσα. Έτος εισαγωγής 2006. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 95. 94. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ανδρέα, από Παραλογγούς. Έτος εισαγωγής 2006. Νομική Σχολή Αθηνών.
 96. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου, από Τρόπαια. Έτος εισαγωγής 2007. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 97. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου, από Μαρούσι. Έτος εισαγωγής 2007. Ιατρική Σχολή Αθηνών.
 98. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου, από Τρίπολη. Έτος εισαγωγής 2008. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 99. ΚΑΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, από Βυτίνα. Έτος εισαγωγής 2008. Φαρμακευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 100. ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου, από Τρόπαια. Έτος εισαγωγής 2010. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 101. ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου, από Τρόπαια. Έτος εισαγωγής 2010. Ιατρική Σχολή Αθηνών.
 102. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου, από Περδικονέρι. Έτος εισαγωγής 2011. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.
 103. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου, από Βυτίνα. Έτος εισαγωγής 2011. Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 104. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΘΕΟΩΡΑ του Παναγιώτη, από Τριπόταμα. Έτος εισαγωγής 2013. Τμήμα Βιολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 105. ΠΑΛΥΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου, από Βούτση. Έτος εισαγωγής 2013. Νομική Σχολή Αθηνών. Διακοπή υποτροφίας μετά το πρώτο έτος, λόγω μη τήρησης των όρων του συμβολαίου και μη επικοινωνίας με το Ίδρυμα.
 106. ΠΑΛΥΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Χαρίλαου, από Τρόπαια. Έτος εισαγωγής 2013. Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 107. ΠΛΕΣΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του Παναγιώτη, από Βυτίνα. Έτος εισαγωγής 2015. Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 108. 107. ΣΚΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγή, από Τουθόα. Έτος εισαγωγής 2015. Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 109. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αθανασίου, από Δόξα. Έτος εισαγωγής 2016. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.
 110. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ – ΧΡΟΝΗ ΜΥΡΤΩ του Κωνσταντίνου, από Αεττοράχη. Έτος εισαγωγής 2016. Ιατρική Σχολή Αθηνών.
 111. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου, από Καλλιάνι. Έτος εισαγωγής 2017. Ιατρική Σχολή Αθηνών
 112. ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη, από Δόξα. Έτος εισαγωγής 2018. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής του Ε.Μ.Π.
 113. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Σπυρίδωνα, από Σύρνα. Έτος εισαγωγής 2018. Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.