Περιουσία

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Βασική μέριμνα της Διοικούσας Επιτροπής ήταν η εκπλήρωση του κυρίου σκοπού του Ιδρύματος, που είναι και η βούληση του αειμνήστου διαθέτου, δηλαδή η χορήγηση υποτροφιών για ανώτερες σπουδές σε νέους και νεανίδες πρωτίστως από τη Γορτυνία και την Αρκαδία. Έτσι από το 1974 έως σήμερα έχει χορηγήσει 115 περίπου υποτροφίες σε σπουδαστές και σπουδάστριες της χώρας. Για την οικονομική ευεξία του Ιδρύματος, η Δ.Ε. απέφυγε τη χορήγηση υποτροφιών του εξωτερικού, οι οποίες απαιτούσαν μεγάλες δαπάνες.

Για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού των υποτροφιών η Δ.Ε. μερίμνησε από την αρχή για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος. Η ακίνητη περιουσία αρχικά αποτελείτο από ένα κτήμα στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού Νηρηίδων 16, εκτάσεως 20τ.μ. Χ 42 τ.μ., στο οποίο υπήρχαν δύο παλαιές κατοικίες, η μία στο εμπρόσθιο μέρος, διώροφη και η άλλη στο όπισθεν μέρος του κήπου.

Εκτός από τα ακίνητα αυτά στο Παλαιό Φάληρο στο κληροδότημα ανήκαν και: α) Μια παλαιά βίλλα του διαθέτη στη Βυτίνα Αρκαδίας και β) Ένα οικόπεδο στο Περτούλι της Θεσσαλίας, στο οποίο υπήρχε άλλοτε βίλλα, την οποία κατέστρεψαν οι Γερμανοί στην Κατοχή. Το 1974 η Διοικούσα επιτροπή προχώρησε στην πώληση των δύο ως άνω ακινήτων, μέσω πλειοδοτικών δημοπρασιών. Στα έσοδα από την πώληση αυτών προστέθηκαν ελάχιστες καταθέσεις στην Τράπεζα, έσοδα από την πώληση χρεογράφων και τοκομεριδίων ομολόγων, καθώς και λίγα έσοδα από την εκποίηση των επίπλων και σκευών της κατοικίας των διαθετών.

Η επιθυμία της Δ.Ε. ήταν να αξιοποιήσει τα ακίνητα του Παλαιού Φαλήρου, τα οποία δεν μπορούσαν να αποδίδουν έσοδα με τα παλαιά κατεδαφιστέα κτίρια και για αυτό έστρεψε την προσοχή της στην αξιοποίησή τους με αντιπαροχή. Έτσι διεξήγαγε τέσσερεις πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα, είτε λόγω γραφειοκρατικών αιτίων, είτε λόγω ασύμφορων προσφορών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Τελικά στον 5ο πλειοδοτικό διαγωνισμό το 1986 παρουσιάστηκε μοναδικός πλειοδότης ο μηχανικός και εργολάβος κ.Ευάγγαλος Καψιώτης, σαν εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρίας «Άννα Καψιώτη και Σία», της οποίας η προσφορά εκρίθη ικανοποιητική τόσο από το Ίδρυμα, όσο και από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι κατοχυρώθηκε η ανέγερση με αντιπαροχή πολυκατοικίας οκτώ (8) ορόφων, στην οποία το Ίδρυμα το 1990 παρέλαβε επτά (7) διαμερίσματα και συγκεκριμένα:

  • 1 διαμέρισμα δύο δωματίων 60 τ.μ. στον 1ο όροφο
  • 1 διαμέρισμα τεσσάρων δωματίων 140 τ.μ. στον 2ο όροφο
  • 1 διαμέρισμα τριών δωματίων 98 τ.μ. στον 2ο όροφο
  • 1 διαμέρισμα τεσσάρων δωματίων 140 τ.μ. στον 3ο όροφο
  • 1 διαμέρισμα τριών δωματίων 98 τ.μ. στον 3ο όροφο
  • 1 διαμέρισμα τεσσάρων δωματίων 140 τ.μ. στον 4ο όροφο
  • 1 διαμέρισμα τριών δωματίων 98 τ.μ. στον 4ο όροφο

Επίσης στα υπόγεια της πολυκατοικίας το Ίδρυμα έλαβε έξη (6) αποθήκες 6τ.μ. η κάθε μια και έξη (6) πάρκιν 20τ.μ. το κάθε ένα.

 

Στην περιουσία του Ιδρύματος περιλαμβάνονται τα πνευματικά δικαιώματα από τα συγγράμματα του Γεωργίου Γ. Σακελλαρίου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το βιβλίο «Πυθαγόρας, ο διδάσκαλος των αιώνων» το οποίο διατίθεται μέχρι και σήμερα στα βιβλιοπωλεία.

Το 2002 η Δ.Ε. με ιδιωτικό συμφωνητικό είχε παραχωρήσει τα δικαιώματα του εν λόγω βιβλίου στον εκδοτικό οίκο «ΙΔΟΘΕΑΤΡΟΝ» για 15 έτη. Το Ίδρυμα είχε εισπράξει το ποσό των 1.291,17, που αφορούσαν το 8% επί της τιμής πώλησης για τα 1.000 αντίτυπα που εξέδωσε. Με τη λήξη της σύμβασης υπήρξε ενδιαφέρον από την εταιρεία «ΚΑΚΤΟΣ», που είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδοτικές εταιρείες της χώρας. Με απόφαση της Δ.Ε. υπεγράφη στις 15.06.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό για έκδοση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα και παραχώρηση των πνευματικών του δικαιωμάτων για 7 χρόνια. Η αμοιβή, η οποία ορίζεται από το Νόμο, ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί της λιανικής τιμής του βιβλίου (18 ευρώ).

Στην κινητή περιουσία του Ιδρύματος προστίθενται και αρκετά αντίτυπα από τα συγγράμματα του διαθέτη, τα οποία υπάρχουν στα γραφεία του Ιδρύματος.

Από τα ενοίκια των διαμερισμάτων του Παλαιού Φαλήρου, τα οποία είναι και η κύρια ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος, προέρχονται όλα τα έσοδα κα οι πόροι του, που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση υποτροφιών. Μετά την πληρωμή κάθε χρόνο των υποτροφιών και διαφόρων γενικών εξόδων λειτουργίας του γραφείου του Ιδρύματος, το πλεονάζον χρηματικό ποσό κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έντοκος λογαριασμός προθεσμίας.

Κάθε χρόνο στις οριζόμενες από το Νόμο 4182/2013 προθεσμίες η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει ισολογισμούς εσόδων – εξόδων, ως και τους προϋπολογισμούς, που αποστέλλονται προς έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών), ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος