Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Πατησίων 14, 106 77 Αθήνα

Τηλ.: 210 38 27 941

Καθημερινά 08:30- 11:30 π.μ.

E-mail: