Διοικητική επιτροπή

Διοικούσα Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Π. Καλύβας, Δημοσιογράφος – Πολιτικός Επιστήμων

ΜΕΛΗ

 • Βασιλική Ι. Κουσκουνά, Καθηγήτρια Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (παλαιά υπότροφος του Ιδρύματος)
 • Δημήτριος Θ. Κανελλόπουλος, Καθηγητής – Φιλόλογος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (παλαιός υπότροφος του Ιδρύματος)
 • Δήμητρα Π. Αγγελοπούλου, Καθηγήτρια – Φιλόλογος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (παλαιά υπότροφος του Ιδρύματος)
 • Δημήτριος Γ. Λαγός, Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Βασίλειος Σ. Τσουκαλάς, Δικηγόρος, (παλαιός υπότροφος του Ιδρύματος)
 • Κωνσταντίνος Β. Σακελλαρίου, Ιατρός, Παθολόγος – Ογκολόγος, από την οικογένεια του αειμνήστου Ιδρυτού

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 • Δημήτριος Γ. Τσιροπινάς (1968-1999)
  Επίτιμος Σύμβουλος της Επικρατείας 
 • Κωνσταντίνος Π. Καλύβας (1999-σήμερα)
  Δημοσιογράφος – Πολιτικός Επιστήμων

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτριος Γ. Τσιροπινάς

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος συνεκροτήθη από τους:

 • Δημήτριο Γ. Τσιροπινά, Πρόεδρο, τότε Σύμβουλο της Επικρατείας
 • Ιωάννη Παπασταύρου, Ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου
 • Θεόδωρο Παρασκευόπουλο, Επίτιμο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύμβουλο
 • Αναστάσιο Καψάνη, Δικηγόρο και
 • Κωνσταντίνο Ρουσόπουλο, Αρχιτέκτονας, Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας

Η ανωτέρω Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον Δημήτριο Γ. Τσιροπινά, Γραμματέα τον Κωνσταντίνο Ρουσόπουλο και Ταμία τον Αναστάσιο Καψάνη, εργάσθη από το 1968, που έγινε η έκκριση του διορισμού της, έως το 1972.

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή. Διακρίνονται στη φωτογραφία από αριστερά Κωστ. Ι. Παπανικολάου (Γεν.Γραμματέας), Ιωαν. Παπασταύρου, Δημήτρης Γ. Τσιροπινάς (Πρόεδρος), Θεοδ. Παρασκευόπουλος και Αναστάσιος Καψάνης (Ταμίας)